Sähköverkon rakenneosat

Lyhyt kuvaus kiinteistön sähköverkon perusrakenteista

Sähköverkon osat

Kiinteistön sähköverkon rakenteeseen vaikuttaa monet seikat, kuten kiinteistön koko, käyttötarkoitus, kuormitukset, ohjaus- ja valvontatarpeet.

Kiinteistön koosta riippumatta voidaan sen sähköverkosta löytää yhtäläisiä osia:

  • liittyminen sähkönjakeluverkkoon
  • pääsulakkeet ja pääkytkin
  • pää- ja ryhmäjohtoja
  • maadoituksia ja potentiaalintasauksia
  • keskuksia