Sähköverkon rakenneosat

Lyhyt kuvaus kiinteistön sähköverkon perusrakenteista

Liittymän koon mitoittaminen

Kiinteistön liittämisessä yleiseen sähköjakeluverkkoon tarvitaan arvio kiinteistön huipputehosta sekä selvitys suurista yksittäisistä sähkökuormista. Huipputeho on suurin yhtäaikainen (tunti)teho, jonka kiinteistöstä on kytkettynä sähkönjakeluverkkoon.

Huipputeho on yleensä pienempi kuin kaikkien kiinteistössä olevien sähkölaitteiden yhteenlaskettu teho, koska laitteet eivät ole käytössä samanaikaisesti. Sähköverkon tehokkaan toiminnan kannalta olisi suotavaa, ettei sähkötehot vaihtelisi voimakkaasti esimerkiksi vuorokauden aikana. Huipputehon rajoittamista edistetään mm. sähkön hinnoitteluilla (tehotariffit, liittymismaksut) sekä kytkentäsuosituksilla (sähkölämmitysohjaus).

Huipputehoa rajoittaa kiinteistön pääsulakkeet, joiden koon perusteella määräytyy liittymismaksut ja osassa sähkösopimuksista myös sähkön siirron kiinteät perusmaksut.