Sähköverkon rakenneosat

Lyhyt kuvaus kiinteistön sähköverkon perusrakenteista

Liittymän koon mitoittaminen

Asuinkiinteistön huipputehon arviointi

Koko kiinteistön huipputeho määrittää tarvittavat sähköliittymän pääsulakkeet, joiden mukaan määräytyy:

  • liittymismaksu
  • sähköenergian ja -siirron perusmaksut


Ylimitoitettu liittymä siis aiheuttaa turhia käyttökustannuksia. Liian pieni mitoitus voi aiheuttaa turhia sähkökatkoksia, mikäli pääsulakkeet ylikuormittuvat.

Sähkölämmityskohteessa lämmityksen teholla on suuri merkitys huipputehoon, joten lämmitys on syytä mitoittaa kohteen todellisen tarpeen mukaan. Huipputehoon voidaan vaikuttaa myös tehovuorottelulla ("kiuasristeily").

Sähkölämmitys ei merkittävästi yleensä nosta kohteen liittymän kokoa, koska muissa lämmitysmuodoissa olevat lisälämmitysvastukset tai esimerkiksi maalämpökojeiden kompressorit edellyttävät vähintään samansuuruisia liittymiä.

Asuinkiinteistön mitoitus (Lähde: ST13.31)

Liittymisteho Asuinrakennuksien huipputehon määrittely perustuu kokemusperäisiin arvioihin. Rakennuksen koolla, huoneistojen lukumäärällä ja lämmitystavalla on suuri vaikutus kokonaistehoon. Asuinrakennuksissa, joissa on useita huoneistoja, on tyypillistä, ettei kaikkien huoneistojen huipputeho ole samanaikaisesti. Kokonaistehosta tulee pienempi kuin huoneistojen yhteenlaskettu huipputeho on.

Asuinkiinteistössä voidaan käyttää tehokertoimena cosφ=0,95.
Huoneistojen huipputehoAsuinhuoneistoissa ei huipputeho ole suoraan verrannollinen asunnon kokoon, koska pienessä huoneistossa on yleensä samat suuritehoiset kodinkoneet kuin suuremmassakin huoneistossa (keittiölaitteet, pesukoneet yms).

Huoneistojen ryhmäkeskusten huipputehojen määrittely perustuu:

* Huoneistokohtaiseen peruskuormaan
- Keittiön lämpökojeet ”kojekuorma”
-
Kodin kylmälaitteet ”kojekuorma”
- Vaatehuollon sähkölaitteet ”kojekuorma”
- Kodin elektroniikkalaitteet ”kojekuorma”
- Sähkökiuas ”sähkölämpökuorma”
- Sähköinen lämminvesivaraaja ”sähkölämpökuorma”
- Auton sähkölämmityslaitteet ”sähkölämpökuorma”
- Muut kodin sähkölaitteet ”kojekuorma”

* Pinta-alariippuvaan kuormaan
- Valaistus ”valaistuskuorma”
- Sähkölämmitys ”sähkölämpökuorma”
- LVI-laitteet ”kojekuorma”

Huipputehon laskenta