Sähköverkon rakenneosat

Lyhyt kuvaus kiinteistön sähköverkon perusrakenteista

Liittymän koon mitoittaminen

Liike- tai palvelurakennuksen tehojen määrittely

Liike- tai palvelurakennuksen tehojen määrittely

Kiinteistön sähköverkon mitoitus perustuu aina kohteen käyttötarkoitukseen. Samankokoisen kiinteistön huipputeho (=todennäköisin suurin yhtä aikaa verkkoon kytketty sähköteho) voi vaihdella hyvinkin paljon. Samoin kiinteistössä olevien eri kuluttajien sähkötarpeet ja käyttöajat vaihtelevat. Esimerkiksi liikekiinteistössä voi samankokoisessa tilassa olla ravintola tai kangaskauppa, joiden käyttämien laitteiden sähkötarpeet ovat aivan erilaiset. Sähköliittymän mitoitus Koko kiinteistön huipputeho määrittää tarvittavat pääsulakkeet. Liittymän mitoitukseen vaikuttavat mm.:

  • liittymismaksut
  • laajenemismahdollisuudet
  • rakentamiskustannukset
  • jakeluverkon mitoitus
  • laitekustannukset

Loisteho

Liittymän mitoituksen vaiheessa ei yleensä ole tarkkaan tiedossa tulevan kuormituksen tehokerroin. Virtoja laskettaessa voidaan käyttää, mikäli muuta tietoa ei ole, seuraavia arvoja:

  • Asuminen cosφ=0,95
  • Liiketila cosφ=0,87
  • Pienteollisuus cosφ=0,75

Muiden kuin asuinkiinteistöjen tehojen mitoitus perustuu tapauskohtaiseen mitoitukseen. Tällöin selvitetään tai arvioidaan:
- kojekuorma
- valaistus käyttötarpeen mukaan
- muut kojeet ja laitteet ottaen huomioon käytön risteily
- varautuminen tulevaisuuden kasvutarpeisiin Esimerkiksi (ST53.24) toimistokäytössä olevalle kiinteistölle voidaan määrittää kasvuvarat siten, että 5 vuodessa kasvu on noin 20 %, 10 vuodessa noin 35 % ja 20 vuodessa suunnilleen 50 %. Huipputehoa määritettäessä tulee ottaa huomioon:
- kuinka paljon laiteryhmän laitteista on enimmillään käytössä samanaikaisesti (esim. valaistus)
- kuinka paljon samanaikaisuuskertoimella tasatusta tehosta on käytössä huipputehoaikana (esim. sähkölämmitys ja koneellinen jäähdytys) Mitoitusta tekevällä on oltava näkemys, syntyykö kohteen huipputeho talvella vai kesällä.