Säädökset

1 Säädökset

Sähkölaitteisiin ja –laitteistoihin turvallisuutteen liittyviä vaatimuksia on esitetty monessa laissa ja asetuksissa sekä muissa viranomaisohjeissa. Niistä keskeisimmät löytyvät mm. www.tukes.fi (=> sähkö- ja hissit ). Nämä muodostavat sähköturvallisuuslakiin pohjautuen sähköturvallisuuden peruselementit:
Turvalliset sähkölaitteet
- Eivät saa aiheuttaa tavanomaisessa käytössä sähköiskun tai palon vaaraa
- Otettava huomioon myös tyypilliset väärät käyttötavat
- KTMp 1694/1993

Turvalliset sähkölaitteistot
- Asennukset tehty ammattitaitoisesti kunnollisista tarvikkeista
- KTMp 1193/1999 + SFS 6000 + SFS 6001

Sähkölaitteiden ja –laitteistojen käyttö, kunnonvalvonta
ja kunnossapito

- Pysyttävä turvallisina
- Puutteet ja via korjattava nopeasti

Sähkötyöturvallisuus
- sähkötyöt tehdään turvallisesti
- vastuut ja velvoitteet sähkötöitä tehdessä
- SFS 6002

Tässä aineistossa on kerättynä näistä keskeisimistä säädöksistä joitain kohtia. Säädöksien siältöön tutustutaan paremmin tehtävien kautta Säädöstehtävät-kohdassa.