Valaistus

Perusasiaa valaistuksesta

1. Valaistus

Valo on välttämätön edellytys näkemiselle, joka on valon heijastumisen aistimista ympäröivästä tilasta. Valolla on näkemisen lisäksi vaikutusta myös ihmisen vireystilaan ja mielialaan. Hyvä valaistus koostuu monista eri seikoista. Valaistusratkaisun tulee sopia valaistun tilan käyttötarkoitukseen niin määrän kuin laadunkin osalta. Valon tulee tukea tilassa tapahtuvaa toimintaa eikä se saa häiritä tai haitata näkemistä.
Valaistuksen merkitys

Valaistus vaikuttaa tilaan ja siinä olevaan toiminaan monella eri tavalla.

Tilan visuaalinen ilme
syntyy varjonmuodostuksesta, valon väristä ja valon suuntauksesta.

Käyttäjän näkemismukavuuteen vaikuttaa, miten hyvin valo toistaa tilan värejä ja kuinka suuria kirkkauseroja tilassa on (luminanssijakauma).

Näkötehokkuus
kertoo, kuinka hyvin tilassa nähdään työskennellä ja toimia. Siihen vaikuttaa ennen kaikkea valon määrä sekä se, miten häikäisyä on rajoitettu.Keinovalaistus on myös merkittävä energian kuluttaja. Sekä uusissa että myös vanhoissa asennuksissa on löydettävissä monia tapoja vähentää valaistuksen energian kulutusta ilman, että valon määrä tai laatu huononee.