Näkeminen

Materiaalia näkemisestä

1. Näkeminen

Valaistus suunnitellaan aina näkemistä varten. Tämän vuoksi on tiedettävä, miten silmä ja ihmisen näkeminen toimii, jotta ratkaisut ovat auttamassa tilassa tapahtuvaa toimintaa.

Silmä pystyy sopeutumaan hyvin erilaisiinkin valaistustilanteisiin ja valon määrään. Kuitenkin valaistustasolla on merkitystä siihen, miten hyvin yksityiskohdat erottuvat ja nähdäänkö värejä.

Valon määrällä ja laadulla on vaikutusta tuottavuuteen ja virheettömään työskentelyyn. Valolla on myös vaikutusta ihmisen vireystasoon ja mielialaan.