Näkeminen

Materiaalia näkemisestä

1. Näkeminen

1.3. Silmän toiminta ja näkeminen

Näkemisen kannalta keskeisiä osatoimintoja ovat mm:

- keskeinen näöntarkkuus

- näkökenttä

- hämärä- ja värinäkö

- kontrastiherkkyys ja kontrastinäkö

- sopeutuminen (adaptaatio)

- mukautuminen (akkomondaatio)

- havaitsemisnopeus

- yhteisnäkö ja syvyysnäkö

- silmien liikkeet

- johtava silmä