Näkeminen

Materiaalia näkemisestä

3. Silmän spektriherkkyys

Silmä ei havaitse valon eri aallonpituuksia yhtä hyvin, vaan valoisuusaistimus riippuu

silmään tulevan valon aallonpituudesta silmän spektriherkkyysluvun mukaisesti.

Tappinäkemisessä silmä on herkin kellanvihreälle valolle, jonka aallonpituus on 555 nm (V(λ)-käyrä).

Heikossa valaistuksessa silmän herkkyysmaksimi siirtyy siniseen päin ja värit alkavat menettää kylläisyyttään. Pelkässä sauvanäkemisessä herkkyysmaksimi on 507 nm (V’(λ)-käyrä) ja koska sauvat eivät aisti värejä, ei värejä nähdä lainkaan.