Näkeminen

Materiaalia näkemisestä

4. Silmän kontrastiherkkyys

Hahmojen, muotojen ja yksityiskohtien erottaminen perustuu luminanssi- ja värierojen havaitsemiseen joista luminanssiero, eli luminanssikontrasti on merkittävämpi. Luminanssikontrastin määritelmä on:

Mitä suurempi on kohteen ja taustan välinen luminanssikontrasti, sitä paremmin kohde näkyy.

Silmän kontrastiherkkyydellä tarkoitetaan pienimmän havaittavissa olevan luminanssikontrastin käänteisarvoa.

Kontrastiherkkyys kasvaa luminanssin kasvaessa ja on riippuvainen ympäristön luminanssista. Kontrastiherkkyyttä parantaa myös suurempi kohteen koko, värierot ja varjot.

Kontrastiherkkyys kasvaa ensin nopeasti luminanssin kasvaessa, kunnes suurilla luminanssitasoilla alkaa esiintyä häikäisyä (kuva alla).