Valo ja perussuureet

Valoon liittyvää aineistoa

2. Perussuureet

Valaistustekniikan perussuureiden tuntemus on edellytys sille, että voidaan vertailla eri valaisimia ja lamppuja sekä arvioida erilaisia valaistusratkaisuja.

Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee olla valaisimien ulkonäön lisäksi tieto myös siitä, miten ja millaista valoa eri vaihtoehdoista on mahdollista saada.

Laskentakaavat