Valo ja perussuureet

Valoon liittyvää aineistoa

2. Perussuureet

2.1. Valovirta

[ф] = 1 lm (lumen)

Valovirta ilmaisee valolähteen (lampun) näkyvän valon säteilytehon, joka on painotettu suhteellisella silmäherkkyydellä. Se siis kertoo, kuinka paljon näkyvää valoa valolähteestä saadaan kokonaisuudessaan. Valovirtaa käytetään ilmaisemaan lappujen valontuottoa. Sitä käytetään myös valaisimien hyötysuhdetta arvioitaessa.

Valotehokkuus

Valolähteiden tuottaman valon määrää suhteessa käytettyyn sähkötehoon kuvataan valotehokkuudella (lm/W). Se voidaan laskea pelkästään lampun tuottaman valovirran ja lampun sähkötehon suhteella. Valolähteiden vertailuissa yleensä käyttökelpoisempi on järjestelmän valotehokkuus, jossa otetaan huomioon lampun sähkötehon lisäksi myös liitäntälaiteen teho.