Valo ja perussuureet

Valoon liittyvää aineistoa

2. Perussuureet

2.2. Valovoima

[I] = 1 cd (kandela)

Valovoima ilmaisee valolähteestä tiettyyn suuntaan säteilevän valon voimakkuuden. Valovoima on SI-järjestelmän perusyksikkö.

Valovoiman avulla ilmaistaan valaisimien ja lamppujen valonjako-ominaisuuksia. Se ilmaistaan usein valonjakokäyrällä.

Valolähteen valovoima voi olla hyvinkin suuri tiettyyn suuntaan, vaikka kokonaisvalovirta on pieni (esimerkiksi valokuidun pää).

Valaisimen yhtenä tarkoituksena on ohjata siinä olevien lamppujen valovirtaa tiettyihin suuntiin. Valojakokäyrä on napakoordinaatistoon piirretty kuvaaja, joka kertoo, miten valaisin tai lampun heijastin ohjaa valoa eli mikä on valovoima eri suuntiin. Valonjakokäyrä piirretään usein valaisimen pitkittäisakselin (C0-C180) ja poikittaisakselin (C90-C270) suunnasta. Koordinaatistossa olevat arvot skaalataan vastaamaan 1000 lm valolähdettä. Tällöin voidaan käyttää samaa valojakokäyrää eri tehoisille saman valaisintyypin valaisimille.

Valovoiman laskeminen valonjakokäyrästä