Valo ja perussuureet

Valoon liittyvää aineistoa

2. Perussuureet

2.5. Heijastumissuhde

[σ] = %

Pinnalle tuleva valovirta heijastuu osittain pinnasta takaisin tilaan. Osa säteilystä absorboituu pintaa ja muuttuu lämmöksi. Osa valosta voi myös kulkeutua pinnan läpi.
Pintojen heijastumissuhde ilmoittaa prosentteina, kuinka suuri osa pinnalle kohdistuvasta valovirrasta heijastuu pinnalta takaisin. Se kuvaa pinnan vaaleutta ja siihen vaikuttaa valon tulosuunta, valon spektrikoostumus ja pinnan väri.

Heijastuminen voi olla suuntaheijastumista, hajaheijastumista tai sekaheijastumista.

Heijastumissuhteella on vaikutus valaistuksen tehokkuuteen ja tilan valaistushyötysuhteeseen.

Heijastavat pinnat voivat myös aiheuttaa häikäisyä. Hyvin tummassa tilassa muodostuu suuria luminanssieroja tilan pintojen ja valaisimien valaisevien pintojen välillä ja tämä osaltaan lisää kiusahäikäisyä. Valaisimien heijastimien ja rakenteiden heijastumissuhde vaikuttaa valaisimen hyötysuhteeseen eli siihen, kuinka suuri osa lamppujen valovirrasta saadaan ulos valaisinrakenteesta.