Valaistusvaatimukset

Valaistusvaatimukset

2. Sisävalaistusstandardi

2.3. Häikäisy

Häikäisy on tunne, jonka aiheuttavat näkökentässä olevat kirkkaat alueet.

Kiusahäikäisyssä suuret luminanssierot tai kirkkaat valolähteet näkökentässä aiheuttavat epämiellyttävän tunteen. Kiusahäikäisy aiheutuu usein kirkkaista valaisimista tai ikkunasta. Estohäikäisyn aiheuttaa suuret luminanssierot tai kirkkaat valolähteet näkökentässä, jotka estävät näkemästä.Harsoheijastumista näkökohteen kiiltävistä pinnoista heijastuneen valon aiheuttamaa häikäisy. Kiusahäikäisyä arvioidaan UGR-menetelmän avulla. Valaistusstandardi antaa maksimiarvot häikäisyindeksille. UGR-indeksin määrityksessä käytetyt oletukset on esitettävä valaistussuunnitelma-asiakirjoissa.

Suojautuminen häikäisyltä

Kirkkaat valonlähteet saattavat aiheuttaa häikäisyä ja heikentää kohteiden näkyvyyttä. Häikäisyä tulee rajoittaa esim. sopivilla lamppujen häikäisysuojilla tai käyttämällä kaihtimia ikkunoissa.

Valolähteiden luminanssien mukaan on määritetty pienimmät häikäisysuojakulmat valaisimille.

Kirkkaat heijastumat näkötehtävästä saattavat muuttaa kohteen näkyvyyttä. Yleensä muutos on haitallinen. Harsoheijastumista ja heijastushäikäisyä voidaan estää tai vähentää seuraavilla keinoilla:

  • valaisimien ja työpisteen keskinäinen sijoittelu
  • pintakäsittely (mattapinnat)
  • valaisimen luminanssin rajoitus
  • valaisimen valaisevan osan pinta-alan kasvattaminen
  • vaalea katto ja vaaleat seinät.