Valaistusvaatimukset

Valaistusvaatimukset

2. Sisävalaistusstandardi

2.4. Alenemakerroin

Valaistussuositukset tarkoittavat vanhan asennuksen arvoja. Valaistussuunnittelussa tulee ottaa huomioon alenemakerroin, johon vaikuttaa lampputyypin, liitäntälaiteen ja valaisimen ominaisuuksien lisäksi ympäristön puhtaus ja valaistuksen huolto. Suunnittelijan tulee määritellä:

  • alenemakerroin ja kertoimen määrittelyn oletukset
  • käyttöympäristöön sopiva valaistusratkaisu
  • huolto-ohjelma (lampunvaihtovälit, valaisimien ja tilan puhdistusvälit,puhdistusmenetelmä)