Valaistusvaatimukset

Valaistusvaatimukset

2. Sisävalaistusstandardi

2.5. Värintoisto

Ympäristön, siinä olevien kohteiden ja ihmisten ihon värin toistuminen luonnollisena ja oikeana on tärkeää näkötehokkuuden, mukavuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Valon hyvä värintoisto saa ihmiset näyttämään miellyttäviltä ja terveiltä. Valonlähteiden värintoisto-ominaisuuksia määritellään yleisen värintoistoindeksin Ra avulla. Sen suurin arvo on 100. Indeksin arvo on sitä pienempi, mitä huonommat värintoisto-ominaisuudet ovat.

Tiloissa, joissa työskennellään tai oleskellaan pitkäaikaisesti, tulee käyttää lamppuja, joiden värintoistoindeksi on vähintään 80. Poikkeuksina voivat olla tietyt paikat ja/tai toiminnat (esim. syväsäteilijätyyppiset valaistukset). Tällöin sopivilla toimenpiteillä on varmistettava, että valaistuksen värintoisto on parempi kiinteillä jatkuvasti käytössä olevissa työpisteissä ja paikoissa, joissa turvavärit täytyy pystyä tunnistamaan. Standardi SFS 12464-1 määrittää eri työtehtävissä vaadittavat Ra-indeksin arvot tarkemmin.
Hehkulamppujen ja halogeenilamppujen Ra-indeksi on 100. Loistelamppujen värintoistoindeksi ilmaistaan lampputyypissä. Esim. TL58 W/830 => Ra-indeksi > 80