Aika ennen sähkövaloa

Valonlähteitä ennen sähkövaloa

1. Öljylampun pitkä historia

Ensimmäiset alkukantaiset öljylamput keksittiin jo esihistoriallisella ajalla, jolloin ihmiset käyttivät lamppuja valaistakseen luolansa.

Esihistorialliset öljylamput valmistettiin esimerkiksi kivestä, simpukankuorista ja sarvista. Polttoaineena käytettiin eläinten rasvaa. Lascaux'n luolista Ranskasta on löydetty lamppuja, joiden iäksi on arvioitu jopa 17 000 vuotta.

Sydämellä ja öljysäiliöllä varustetun öljylampun historia juontaa ajalle noin 500 eKr. Ajan kuluessa öljylampun rakennetta parannettiin, ja 1600-luvulta lähtien öljylamppuja käytettiin jopa katuvalaistuksessa.

Viimeinen suuri kehitysaskel öljylampun tiellä tapahtui 1858, kun markkinoille tuli kerosiini eli valopetroli. Kerosiinilamput olivat turvallisempia, antoivat enemmän valoa ja olivat halvempia käyttää kuin aikaisemmat lamput.  Valopetroli syrjäyttikin eduillaan nopeasti muut polttoaineet.

Tavanomainen öljylamppu säilytti erityisesti kotikäytössä valta-asemansa aina 1860-luvulta  sähköistymiseen saakka.