Sähkövalon aikakausi

Sähkövalon historiaa ja nykypäivää

2. Hehkulamppu mullistaa maailman

Hehkulamppu keksittiin virallisesti vasta 1800-luvun lopulla, mutta ennen tätä oli jo viiden vuosikymmenen ajan tehty useita keksintöjä hehkulamppuun liittyen.

Yhdysvaltalainen Thomas Alva Edison on jäänyt historiankirjoihin hehkulampun keksijänä. Edisonkaan ei lähtenyt hehkulampun kehittelyssään liikkeelle kuitenkaan aivan alusta, vaan osti jo vuonna 1875 patentoidun hehkulampun oikeudet ja paranteli tätä lamppua. Edison esitteli oman, ensimmäisen kaupalliseen valmistukseen soveltuvan hehkulamppunsa 21.10.1879. Näissä lampuissa toimintaperiaate oli jo samanlainen kuin nykyisissä hehkulampuissa, mutta hehkulangat olivat hiillytettyä bambukuitua (nykyään volframia).

Edisonilla oli suuri merkitys sähkön ja sähkövalaistuksen käytön yleistymisessä. Hän oivalsi, että pelkkä lamppu ei riitä, vaan vasta sähköenergian tehokas jakelu turvaisi hehkulampun menestymisen. Edison suunnittelikin erilaisia komponentteja sähkön tuottoa ja jakelua sekä sähkövalaistuksen käyttöönottoa varten. Tuskin monenkaan keksinnön ja sen käyttöönoton suorat tai välilliset vaikutukset ihmisen elintapoihin ovatkaan olleet suuremmat kuin hehkulampun. Hehkulampun käynnistämä sähkövalaistuksen nopea yleistyminen on vaikuttanut merkittävästi esimerkiksi teolliseen kehitykseen.

Englantilaiset pitävät Sir Joseph Swania hehkulampun keksijänä. Swanin nimiin on kirjattu hehkulamppukeksintö 18.12.1878. Swanin keksintö ei kuitenkaan keksijän oman saamattomuuden vuoksi noussut suurempaan julkisuuteen ja hän jopa joutui esittelemään toimivan hiililankahehkulamppunsa englantilaisille uudelleen 3.2.1879.

Swanin todisteluista huolimatta Edison sai hehkulampulleen patentin myös Englannissa. Tästä syntyi keksijöiden välille patenttikiista, jonka he kuitenkin myöhemmin sopivat ja perustivat yhteisen yrityksen Englantiin valmistamaan Swanin hehkulamppuja.