Asennusstandardi

asennusstandardi

4. Turvavalaistus

Turvavalaistus on yleisnimitys valaistukselle, jota käytettään silloin, kun normaalin valaistuksen sähkönsyöttö häiriintyy. Turvavalaistuksella on oltava normaalin valaistuksen syötöstä riippumaton sähkönsyöttö.

Poistumisvalaistuksen yleisenä tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen poistuminen paikasta silloin, kun normaali virransyöttö häiriintyy. Sitä tarvitaan:

  • Osoittamaan poistumistiet
  • Valaisemaan poistumistiet, jotta turvallinen poistuminen on mahdollista
  • Varmistamaan, että paloilmoituspainikkeet ja sammutusvälineet voidaan paikallistaa
  • Varmistamaan tärkeiden tehtävien turvallinen alasajo

Poistumisreittivalaistuksen tarkoituksena on mahdollistaa paikassa olevien henkilöiden turvallinen poistuminen. Sillä luodaan sopivat näkyvyysolot ja osoittetaan suunnat poistumisreiteille. Se varmistaa, että sammutus- ja turvavälineet ovat helposti paikannettavissa ja käytettävissä. Poistumisopasteiden on oltava aina valaistuja. Poistumisreitin muun valaistuksen on käynnistyttävä, kun tavallinen valaistus joutuu epäkuntoon. Valaistuksen on toimittava turvalliseen poistumiseen ja evakuointiin vaadittavan ajan.

Avoimen alueen valaistuksen tarkoituksena on vähentää paniikin todennäköisyyttä sekä mahdollistaa rakennuksessa olevien henkilöiden turvallista siirtymistä poistumisreiteille. Sen tulee luoda sopivat näkyvyysolot ja osoittaa poistumisreitit. Poistumisreiteillä ja avoimilla alueilla valon tulisi langeta alaspäin työtasolle. Kaikki esteet tuosta tasosta kahden metrin korkeuteen saakka tulisi myös valaista.

Riskialttiin työalueen valaistuksen tarkoituksena on edesauttaa sellaisten henkilöiden turvallisuutta, jotka ovat tekemisissä mahdollisesti vaarallisen prosessin tai tilanteen kanssa, ja se mahdollistaa toiminnan hallitun pysäyttämisen muiden tilassa olijoiden turvallisuutta silmällä pitäen.

Varavalaistuksella varmistetaan tilassa tapahtuvan toiminnan jatkuminen normaalisti.