Asennusstandardi

asennusstandardi

4. Turvavalaistus

4.1. Turvavalaisintyypit

Turvavalaistuksessa käytettävät valaisimet voidaan jakaa käyttötarkoituksensa ja tehonsöttönsä perusteella eri ryhmiin.

Käytön mukainen jaottelu

Yhdistelmävalaisin

  • Turvavalaisin, jossa on kaksi tai useampia lamppuja, joista vähintään yksi siirtyy akkusyötölle välittömästi normaalin sähkönsyötön häiriön sattuessa. Yhdistelmäturvavalaisin voi olla joko jatkuvatoiminen tai ajoittain toimiva.

Jatkuvatoiminen valaisin

  • Valaisin, jossa turvavalaistukseen tarkoitetut lamput palavat normaalitilassa ja siirtyvät akkusyötölle välittömästi syöttöhäiriön sattuessa.

Ajoittain toimiva turvavalaisin

  • Valaisin, jonka lamput eivät pala normaalitilassa, mutta siirtyvät akkusyötölle ja syttyvät välittömästi syöttöhäiriön sattuessa.


Tehonsyötön mukainen jaottelu

Yksikkövalaisin

  • Itsenäisesti toimiva turvavalaisin, johon kuuluu valaisinkohtainen akku, latauslaite, kytkinlaitteet ja muut tarvittavat komponentit.

Keskusjärjestelmästä syötettävä turvavalaisin

  • Turvavalaisin, jonka virtalähteenä turvavalaistuskäytössä on useampaa turvavalaisinta syöttävä keskusakusto latauslaitteineen.

Tuotetietoja yksikkövalaisimista

Jatkuvatoiminen yksikkövalaisin sisältää oman tehonsyöttöyksikön. Valaisimen valontuotto ei akkukäytössä ole sama kuin verkkokäytössä. Valaisimen BLF ilmaisee valon alenemakertoimen turvavalaistuksessa.

Yksikkövalaistuksen johdotuksessa tulee ottaa huomioon teholähteen edellyttämä suora jännitteen syöttö.

Turvavalaisimien turvavalokortit