Valaistusratkaisu: Tilan käyttötarkoitus

Valaistusratkaisu: Tilan käyttötarkoitus

2. Valaistusvoimakkuuden vaikutus tuottavuuteen

Työ- ja lähialueiden valaistusvoimakkuuden on oltava normaalisti vähintään SFS-EN 12464 mukainen. Valaistusvoimakkuus voidaan suunnitella kuitenkin hyvin perustein myös suuremmaksi, sillä esimerkiksi teollisuudessa tilan valaistusvoimakkuuden kasvattaminen parantaa suoraan tuottavuutta.