Valaistusratkaisu: Tilan käyttötarkoitus

Valaistusratkaisu: Tilan käyttötarkoitus

3. Valaisimien määrän arviointi

Tavoiteltavaa valaistusvoimakkuutta vastaava valaisinmäärää voidaan suurpiirteisesti arvioida asennuksen ominaissähkötehon perusteella. Arviointi soveltuu esimerkiksi suunnittelun alkuvaiheeseen, jossa tehdään sähköverkon mitoitusta ja ratkaisujen luonnostelua.

Arvioinnissa voidaan käyttää (asennuskorkeus n. 2,5 m):
Loistelamppuvalaisinasennus 3 - 5 W/m2/100 lx

Monimetallilamppuvalaisinasennus 3 - 5 W/m2/100 lx

Suurpainenatriumlamppuvalaisinasennus 2 - 4 W/m2/100 lx

Mikäli tila on korkea, hyvin tummasävyinen, likainen tai valaisimessa on huono käyttöhyötysuhde, tarvitaan enemmän asennustehoa. Lisäksi epäsuorassa valaistuksessa tarvitaan suurempi asennusteho kuin suorassa valaistuksessa.

Koska tilan valaistusvoimakkuuteen vaikuttavat monet tekijät, on tärkeää ymmärtää, ettei edellä esitettyä tehon arviointia voida käyttää varsinaisena valaistuksen suunnittelutapana. Arviointi soveltuu lähinnä teholuokan karkeaan arviointiin ja vertailtaessa eri ratkaisujen energiatehokkuutta. Tarkempaan valaistussuunnitteluun tarvitaan aina valaistuslaskentaohjelmaa.