Valaistusratkaisu: Valaisimet ja rakenteet

Valaistusratkaisu: Valaisimet ja rakenteet

2. Erilaiset valaistustavat: yleistä

Suorassa valaistuksessa saadaan valo suunnattua tehokkaasti valaistavaan  kohteeseen. Valaistukseen saattaa kuitenkin muodostua voimakkaita varjoja ja suuria luminanssieroja. Täysin suora valaistus soveltuu mataliin tiloihin, sekä tiloihin, joissa on vähän valoa heijastavia pintoja tai pinnat ovat tummia.

Epäsuoraa ja osittain epäsuoraa valaistusta käytettäessä saadaan pienennettyä valaisimen ja sen ympäristön luminanssieroja. Samoin valaistut pinnat saavat tilan näyttämään suuremmalta. Epäsuorassa valaistuksessa voi kuitenkin olla haittana olematon varjonmuodostus, joka tekee tilasta huonosti hahmotettavan. Samoin epäsuora valaistus on energiatehottomampi, koska pinnat eivät heijasta kaikkea niihin tulevaa valoa.


Hajasäteilevät valaisimet soveltuvat parhaiten tiloihin, joissa valaistavat pinnat ovat erisuuntaisia ja tilassa tarvitaan erityisesti yleisvalaistusta. Niissä ei ole rajoitettu häikäisysuojakulmaa, joten ne eivät yleensä sovellu näyttöpäätetiloihin.