Valaistusratkaisu: Energiatehokkuus ja ympäristönäkökohdat

Valaistusratkaisu: Energiatehokkuus ja ympäristönäkökohdat

1. Valaistuksen energiatehokkuuden tekijät