Valaistusratkaisu: Energiatehokkuus ja ympäristönäkökohdat

Valaistusratkaisu: Energiatehokkuus ja ympäristönäkökohdat

2. Ympäristövaikutukset

-eri valonlähteillä ja valaisimilla on huomattavan erilaiset ympäristövaikutukset, jotka tulee myös huomioida valaistusratkaisussa mahdollisuuksien mukaan.
- esimerkiksi LEDit eivät sisällä lainkaan ongelmajätteitä, kun taas loistelampuissa on aina elohopeaa. Loistelamppujen elohopeamäärät riippuvat kuitenkin suuresti lampputyypistä.

=> esimerkiksi T5-loisteputkessa on vähemmän elohopeaa kuin T8-loisteputkessa.