Valaistuksen energiatehokkuus rakennusten energiatehokkuusstandardissa EN15193-1

Valaistuksen energiatehokkuus rakennusten energiatehokkuusstandardissa EN15193-1

1. EN15193-1 RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS

VALAISTUKSEN ENERGIATEHOKKUUS 

- Määrittää harmonisoidun laskentamenetelmän kiinteän valaistuksen energiankäytölle erilaisissa rakennuksissa

- Rakennuksen valaistuksen energiatehokkuus arvioidaan indeksillä, joka ilmoitetaan muodossa kWh/m²/vuosi (Lighting Energy Numeric Indicator, LENI)

•LENI-luku lasketaan koko rakennukselle ja sitä voidaan käyttää valaistukseen käytetyn energian vertailulukuna
•samaan käyttötarkoitukseen tarkoitettujen rakennusten energiankulutuksen vertailu on helppoa.
•energiankäytön arvo 3 vastaa RakMK D5:n mukaisia sähkön ominaiskulutusarvoja (nykyaikaisella valaistuksella saavutettava taso ilman läsnäolo tai vakiovalo-ohjausta).

- Standardi esittelee tarkan ja pikalaskentamenetelmän LENI-luvun laskentaan sekä ohjeet valaistuksen energiankulutuksen mittaukseen

- Standardia voidaan käyttää pohjana kansallisille suosituksille