Valaistuksen energiatehokkuus rakennusten energiatehokkuusstandardissa EN15193-1

Valaistuksen energiatehokkuus rakennusten energiatehokkuusstandardissa EN15193-1

2. Rakennuksen LENI-luku

LENI = W/A [kWh/(m2 × vuosi)] 

missä

• W on valaistukseen käytetty vuotuinen kokonaisenergia [kWh/vuosi]
• A on (valaistu) huoneistoala [m2]

LENI lasketaan koko rakennuksen valaistukselle. Valaistuksen tulee täyttää sisävalaistuksesta annetut voimassa olevat standardit ja suositukset (EN 12464-1).