Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät

Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät ja energiatehokkuuden parantaminen

1. Valaistuksen energiatehokkuus

-Valaistuksen energiatehokkuus koostuu monesta eri valinnasta

- Energiatehokkuuden parantaminen ei saa haitata tilan käyttöä

-> Tarpeenmukainen valaistus

  SFS-EN 12464-1

- Valaistuksen energiatehokkuutta parantavilla investoinneilla on yleisesti lyhyet takaisinmaksuajat.