Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät

Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät ja energiatehokkuuden parantaminen

2. Tilan ja valaistusasennuksen vaikutukset

Valaistusstandardi SFS-EN 12464-1 Työkohteiden valaistus 

Valaistuksen tulee täyttää valaistusvaatimukset tuhlaamatta energiaa

Valaistukselle määrällisiä ja laadullisia vaatimuksia