Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät

Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät ja energiatehokkuuden parantaminen

2. Tilan ja valaistusasennuksen vaikutukset

2.1. Tilan vaikutus