Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät

Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät ja energiatehokkuuden parantaminen

5. Valonlähteiden vaikutukset

5.1. Valonlähde