Keskukset

Perustietoa sähkökeskuksista, suojauksesta ja suojalaitteista

1. Keskuksen merkitys

Kiinteistöjen sähköverkossa on aina mittaus-, suoja- ja ohjauslaitteita, jotka yleensä sijoitetaan keskitetysti sähkökeskuksiin.Periaaekuva sähköverkosta

Kiinteistössä on aina vähintään pääkeskus, joka muodostaa kiinteistön koko sähköverkon solmupisteen. Siihen tuleva liittymisjohto yhdistää kiinteistön sähköverkon osaksi yleistä sähkönjakeluverkkoa. Pääkeskuksen lisäksi kiinteistössä voi olla useita mittaus-, jako- ja ryhmäkeskuksia. Sähköverkko on yleensä puumainen ja jokaiselle keskuksella on oma jakelualueensa.

Kiinteistön pääkeskuksessa yleensä on vähintään:


Pääsulakkeet
Pääsulakkeet toimivat liittymisjohdon ylikuormitussuojina. Ne määrittelevät sen tehon, mikä kiinteistöllä voi olla yhtäaikaisesti kytkettynä sähköverkkoon. Pääsulakkeiden koko määrittää yleensä sähkönliittymän liittymismaksun. Myös osassa sähkötariffeja perusmaksu määräytyy pääsulakekoon mukaan.
Pääsulakkeet saattavat sijaita vanhoissa rakennuksissa myös erillisessä talovarokekotelossa.

Pääkytkin
Pääkytkin mahdollistaa koko kiinteistön sähköverkon irtikytkemisen sähköverkosta esimerkiksi hätätilanteissa. Kiinteistön sähköverkossa on tarpeen mukaan pääkytkimen lisäksi muita kytkimiä, joilla osa sähköverkosta saadaan tarvittaessa erotettua jännitteettömäksi.

Mittaus
Kiinteistössä on yksi tai useampia verkkoyhtiön energiamittauksia. Mikäli kiinteistössä, kuten kerros- tai rivitalossa, on useita erillisiä sähkön käyttäjiä, on niillä jokaisella on mittari joko pääkeskuksen yhteydessä tai erillisissä mittauskeskuksissa.

Suojalaitteet
Keskuksessa sijaitsee siitä lähtevien johtojen suojana olevat suojat. Suojina käytetään:
- sulakkeita
- johdonsuojakatkaisijoita
- katkaisijoita

=========================================================

Tehtävä:

Minkä verkkoyhtiön alueella asut? Etsi, millaisia ohjeita verkkoyhtiö antaa sähkön liittymästä?

    • Mitä verkkoyhtiö edellyttää?
    • Mitä ohjeita on kuormituksen tehoille, ohjauksille, liittymän rakentamiselle yms.?
    • Entä mittaukseen liittyvät ohjeet?
    • Kuinka suuret ovat oman asuntosi pääsulakkeet? Paljonko niitä vastaava liittymä maksaa?