Keskukset

Perustietoa sähkökeskuksista, suojauksesta ja suojalaitteista

1. Keskuksen merkitys

1.1. Keskuksen sijainti

Kiinteistön pääkeskuksen sijoitteluun tulisi vaikuttaa verkkoyhtiön liittymispisteen sijainnin lisäksi kiinteistön koko sähköverkon rakenne ja sähkötehojen sijainti. Verkon rakenteen kannalta olisi hyvä, jos liittymä sijaitsee tehojen painopisteessä.

Pää- ja mittauskeskuksiin, joissa on jakeluverkkoyhtiön sähkömittauksia, tulee olla järjestetty pääsy verkkoyhtiön edustajalle ja näiden tilojen lukituksesta on olemassa mm. verkkoyhtiöiden ohjeita. Pääkeskus sijoitetaan yleensä pääkeskushuoneeseen tai –komeroon.

Keskustilojen määrittelyssä tulee ottaa huomioon mm. keskusten kuljetusreitit, tilan laajentamismahdollisuudet, mahdolliset häiriöherkät laitteet ja sähköjohtojen asennusreitit. Keskusten sijoituksesta ja tilavarauksista on mm. ST-kortissa ST 53.05.

Pientalon keskusten sijoitus

Pientalon sähköverkko voidaan toteuttaa yhdellä tai useammalla keskuksella. Ratkaisuun vaikuttaa mm.
- Tontilla olevien erillisten rakennusten määrä, lämmitystapa ja käyttötarkoitus
- Käytettävissä olevat tilat
- sähköyhtiön edellytykset mittauksen sijoittelulle
- rakentamisen vaiheet.

Varsinaisessa asuinrakennuksessa tulee aika olla vähintään yksi ryhmäkeskus, jossa sijaitsee ryhmäjohtojen suojalaitteet ja mm. lämmityksen ohjauslaitteita.

Tyypillisiä pää-/mittauskeskuksen sijoitusvaihtoehtoja ovat:

 1. Ulkomittauskeskus pylväässä tai tonttikeskus omalla asennusjalalla
  • Edellyttää erillistä ryhmäkeskusta asuinrakennuksessa
  • voidaan asentaa rakennusvaiheen alussa
  • saadaan piha-alueen sähköistyksiä (mm. ulkopistorasiat).
 2. Ulkomittauskeskus varastorakennuksen ulkoseinässä
  • Edellyttää erillistä ryhmäkeskusta asuinrakennuksessa
  • voidaan asentaa rakennusvaiheen alussa
  • keskukseen voidaan kytkeä varastorakennuksen ryhmäjohdot.
 3. Asuinrakennuksessa
  • Sähköverkon voidaan toteuttaa yhdellä keskuksella
  • edellyttää erillisestä teknisestä tilaa (suoistus tai vaatimus)
  • keskuksen asennus mahdollista vasta rakennuksen ollessa lähes valmis.