Keskukset

Perustietoa sähkökeskuksista, suojauksesta ja suojalaitteista

1. Keskuksen merkitys

1.4. Keskustermejä

Jakokeskus on rakennelma, jossa on kytkinlaitteita ja niihin liittyviä ohjaus-, mittaus-, suoja- ja säätölaitteita.


Ryhmäkeskus on ryhmäjohtojen ylivirtasuojien ja muiden ohjauskomponentteja sisältävä keskus, joka syöttää sähkölaiteille meneviä ryhmäjohtoja.

Pääpiiri on kaikki keskuksen johtavat osat, jotka on tarkoitettu sähköenergian siirtoon

Apupiiri on keskuksen johtavat muut kuin pääpiirien osat, jotka on tarkoitettu ohjaukseen, mittaukseen, merkinantoon, säätöön, tiedonsiirtoon jne.


Kotelokeskus on mekaanisesti toisiinsa yhteenliitetyistä koteloista tehty keskus.

Kennokeskus on mekaanisesti yhteenliitettyjen kenttien tai kennojen yhdistelmä. Kuivan tilan (IP20) kennokeskuksia kutsutaan myös kehikkokeskuksiksi.