Keskukset

Perustietoa sähkökeskuksista, suojauksesta ja suojalaitteista

2. Suojalaitteet

2.2. Ylikuormitussuojan sijoittaminen

(SFS 600-433:2012)

Ylikuormitussuoja sijoitetaan pääsääntöisesti muutoskohtaan, jossa johdotuksen kuormitettavuus pienenee. Muutoskohdassa voi muuttua:
- johdinpoikkipinta
- johtolaji
- asennustapa tai -olosuhteet

Yleensä suojat on sijoitettu keskuksiin, joissa keskusta syöttävän suuremman kaapelin suoja ei enää riitä suojaamaan sitä pienempiä ryhmäjohtoja.

Ylikuormitussuoja voi olla yhteinen oikosulkusuojan kanssa, jolloin sen tulee olla johdon alkupäässä. Jos käytetään erillistä oikosulkusuojausta, voidaan ylikuormitussuoja sijoittaa mihin tahansa johtoa (esim. liittymisjohto). Tällöin ei johtoa saa haaroittaa eikä siinä saa olla pistorasioita ennen suojaa.

Ylikuormitussuojan poisjättäminen

Ylikuormitussuojaus suositellaan jätettäväksi pois virtapiireistä, joissa virtapiirin odottamaton avautuminen voi aiheuttaa vaaraa, kuten virtamuuntajien toisiopiirit ja palosammutinlaitteistoja syöttävät virtapiirit.

Lisäksi ylikuormitussuojausvaatimus ei koske televiestinnän, ohjaukseen, merkinantoon yms. liittyviä asennuksia. Myöskään jakeluverkoissa ja isoissa teollisuusverkoissa palonkestävästi (maassa tai ilmajohto) asennettuja johtoja ei tarvitse suojata ylikuormitukselta.

Ylikuormitussuojaa ei vaadita:

Syötön puoleinen suoja toimii myös lähtevän johdon suojana.
Johto ei todennäköisesti ylikuormitu ja se on oikosulkusuojattu, eikä siinä ole haaroituksia tai pistorasioita