Keskukset

Perustietoa sähkökeskuksista, suojauksesta ja suojalaitteista

3. Vikavirtasuojat

3.2. Vikavirtasuojien ylivirtasuojaus

Vikavirtasuojakytkimien kanssa on käytettävä sopivaa ylivirtasuojausta.

Vikavirtasuojakytkimen tulee kestää kaikki sen asennuspaikassa esiintyvät oikosulkuvirrat. Tämän vuoksi se pitää suojata syötön suunnasta sulakkeella tai johdonsuojakatkaisijalla. Laitetaulukoissa annetaan suurimmat oikosulkuvirrat eri suojalaiteyhdistelmillä.

Vikavirtasuojakytkimen nimellisvirta tulee valita asennuspaikan kuormitusvirran perusteella:
- Mikäli vikavirtasuojakytkimen jälkeen on useita lähteviä ryhmiä, voidaan vikavirtauosjan nimellisvirta määrittää lähtöjen mitoitusvirtojen mukaan ottaein huomioon tasauskerroin.
- Mikäli ryhmän ylikuormitussuoja on ennen vikavirtasuojakytkintä, valitaan vikavirtasuojakytkimen nimellisvirta vähintään ymtä suureksi kuin johdonsuojan tai sulakkeen nimellisvirta.

Esimerkki

  • Oikosulkusuojaus : Syötön puolella olevat sulakkeet.
  • Nimellisvirta, suoja 1 (RCD1):

Vikavirtasuojan kuormana on 2*16 A:n (IN,CB1, IN,CB2) mitoitusvirtaiset ryhmät. Tasoituskerron k=0,8.
Vikavirtasuojan mitoitusvirta tulee olla IN > 0,8 * 2*16 A = 25,6 A
=> Vikavirtasuojan IN = 40 A

Nimellisvirta, suoja 2 (RCD2):
Johdonsuoja IN,CB = 16 A => vikavirtasuojakytkimen (RCD2) nimellisvirta vähintään 16 A.