Keskukset

Perustietoa sähkökeskuksista, suojauksesta ja suojalaitteista

3. Vikavirtasuojat

3.3. Vikavirtasuojakytkimien selektiivisyys

Vikavirtasuojakytkimien selektiivisyydellä pyritään varmistamaan, että aina kuormaa lähinnä ole suoja toimisi eikä vika aiheuttaisi jännitteen katkeamista koko asennuksesta. Mikäli siis asennuksessa joudutaan käyttämään peräkkäin kahta vikavirtasuojaa, valitaan syötön puoleiseksi suojaksi S-tyypin vikavirtasuoja, jossa on hidastettu laukaisu.

Suoja 2 toiminta-aika on enimmillään lyhyempi kuin suojan 1 toiminta-aika pienimmillään, kun vikavirta on suurempi kuin suojien toiminta-alue.