Keskukset

Perustietoa sähkökeskuksista, suojauksesta ja suojalaitteista

3. Vikavirtasuojat

3.4. Ryhmittely

Sähköasennukset tulee ryhmitellä niin, ettei vikavirtasuojakytkimen suojaamissa piireissä todennäköisesti esiinny liian suuria vuotovirtoja, jotka aiheuttaisivat vikavirtasuojan tarpeettoman toiminnan.

Vikavirtasuoja voi toimia jo virralla, joka on puolet sen mitoitustoimintavirrasta. Eli 30 mA:n vikavirtasuoja saattaa toimia vikavirran ylittäessä 15 mA. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että kuormituksena olevista laitteista aiheutuva kokonaisvuotovirta on enintään 1/3 vikavirtasuojan mitoitustoimintavirrasta.

Lämmitysryhmissä ei koko lämmitystä ei ole suositeltavaa suojata yhdellä vikavirtasuojalla, koska vikavirtasuojan virheellinen toiminta voi aiheuttaa jäätymisvaaraa.

Taulukossa on SFS-EN 61140 mukaan suurimmat sallitut suojajohtimien vaihtovirran arvot eri laitteille. Suojajohtimen virta syntyy laitteen vuotovirrasta, kun laitteen eristykset eivät koskaan voi olla täysin eristävät.

VINKKI: Vikavirtasuojakytkimen toiminnan havaitsemista voi parantaa lisäämällä vikavirtasuojaan apukosketin. Tällöin voidaan kohteeseen laittaa näkyvälle paikalle esimerkiksi merkkilamppu tai ohjata hälytys mahdolliseen hälytysjärjestelmään. Näin voidaan parantaa lämmityksen toimintavarmuutta mm. vapaa-ajan asunnoissa.

Esimerkki asuinrakennuksen ryhmityksestä

Esimerkki toimistotilasta, pistorasiapylväät