Keskukset

Perustietoa sähkökeskuksista, suojauksesta ja suojalaitteista

4. Kytkimet

Jokainen jakokeskus on voitava erottaa jänniteettömäksi kytkimellä, joka sijaitsee itse keskuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Keskuksen pääkytkimen tulee olla helposti tunnistettava.

Sähköasennuksissa edellytetään, että jokainen virtapiiri on voitava erottaa jännitteisistä osista. Lisäksi jokaista ohjattavaa virtapiirin osaa varten on oltava käyttökytkin.

Erotuslaitteen auki olevat koskettimet tulee osoittaa selvästi (esim. näkyvä avausväli tai selkeä merkintä). Erotuslaitteina voidaan käyttää esimerkiksi keskuksissa olevia kuormakytkimiä tai sulakkeita.

Käyttökytkimet sijaitsevat usein lähellä itse laitetta (esim. valaistuksen kytkimet), mutta ne voivat olla myös keskuksessa.

Kytkimillä voidaan myös tehdä erilaisia ohjauksia, kuten sähkölämmityksen yöaikakäyttö tai ulkovalaistuksen ohjaus. Tällöin kytkimet ovat monasti useampinapaisia, jolloin samalla kytkimellä voidaan tehdä erilaisia ohjauksia (esimerkiksi jatkuva - 0 - yö).