Keskukset

Perustietoa sähkökeskuksista, suojauksesta ja suojalaitteista

1. Keskuksen merkitys

1.5. Jakokeskusten rakenne

Keskusten tulee yleensä olla tehdasvalmisteisia ja sertifioituja. Keskusten rakennetta ja testausta on käsitelty standardisarjassa SFS-EN 61439.