Palautteet


Osio Nimi
Talotekniikka toimialana Palaute osio 1
Rakentamisen prosessi Palaute osio 2
Talotekninen suunnittelu rakennushankkeessa Palaute osio 3
Talotekniikkaurakoinnin talous Palaute osio 4
Talotekniikkaurakoinnin vaiheet Palaute osio 5
Laadunvarmistus talotekniikkaurakoinnissa Palaute osio 6
Työmaan vastuut, työturvallisuus ja työsuojelu Palaute osio 7