Keskustelu aiheesta: Ihmisen sukupuoli ja sen määräytyminen

Pohdi, miten eri sukupuolet ja seksuaalisuudet saavat tulla näkyväksi kodin ulkopuolella tapahtuvassa päivähoidossa. Miten moninaisuutta tuetaan ja miten sitä voisi tukea.


(Tällä keskustelualueella ei ole vielä keskusteluja)