EROOTTINEN VIESTINTÄ

Tietoiset ja tiedostamattomat tavat ilmaista eroottisuuttaan ja tuoda esille seksuaalista vetovoimaansa. Viestit voivat olla puhetta ja muuta ääntelyä, äänensävyjä, ilmietä, eleitä, asentoja, liikkeitä, kosketuksia, hajuja, tuoksuja, makuja. Eroottisen tunnelman luomisessa voivat vaikuttaa myös mm. kauneusihanteet, vaatteet ja korut, musiikki, ruoka, keskustelu, maine, yhteiskunnallinen asema ja valta. Tavat viestiä ja tulkita viestejä ovat sekä yksilöllisiä että kulttuurisidonnaisia.

» SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO