Sadomasokismi, sadismi tai masokismi

Seksin yhteydessä sadistin tai masokistin rooleissa olevien ihmisten välistä vuorovaikutusta kuvaava termi. Se on aikuisten välistä, yhteiseen haluun ja sopimukseen perustuvaa vuorovaikusta, jonka kumpikin osapuoli kokee palkitsevaksi ja muun muassa seksualisuuteen, valtaan ja luottamuksenn liittyvää mielihyvää tuottavaksi. Vuorovaikutukseen voi kuulua seuraavia tekijöiä: alistaminen tai alistuminen, aktiivinen tai passiivinen verbaalinen nöyryyttäminen tai panettelu, fyysiset rangasitukset, sitominen ja fyysisen kivun tuottaminen.

Sadisti on henkilö, joka nauttii roolin ottamisesta toisen alistajana ja masokisti henkilö, joka nauttii alistetuksi tulemisesta. Osalla roolit ovat pysyviä, osalla ne muuttuvat tilanteesta toiseen tai iän myötä.

Käytetää usein lyhennettä s/m. Sadomasokismi -termiä on käytetty myös laajemmin kuvaamaan kahden ihmisen suhdetta, jossa esiintyy sellaistatoistuvaa alistaminen tai alistuminen -vuorovaikutusta, joka ei ole yhdessä sovittua ja rajattua ja joka voi johtaa väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Tällöin ei ole kyse yhdessä sovitusta seksualisen tai muun mielihyvän tavoittelusta, vaan alistavasta vallankäytöstä.

» SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO