Seksi

Seksualisuus käyttäytymisenja toiminnan tasolla sekä tähän toimintaan liittyvät ajatukset, mielikuvat, halut, tarpeet ja tunteet. Seksuaalinen toiminta voi olla oman seksuaalisuuden ilamisua, kontaktien hakemista, seksuaalisen nautinnon tavoittelua ja kokemista yksin tai partnerin kanssa sekä yhdyntöjä raskauden aikaansaamiseksi. Seksuaalisia tarpeita voi tyydyttää ilman partneriin kohdistuvia rakkauden ja hellyyden tunteita, ja tarvetyydytys voi olla hyvää seksiä.Tunteet voivat antaa seksuaalisille kokemuksille lisää ulottuvuutta ja syvyyttä ja näin olla täreä osa seksin laatua.

» SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO