BI TAI BISEKSUAALI

Henkilö, jonka seksuaaliset, eroottiset tai romanttiset tunteet ja teot voivat suuntautua sekä miehiin, että naisiin tai eivät ole sukupuolisidonnaisia. Niiden merkitys voi vaihdella henkilöillä eri aikoina, eri tilanteissa ja sukupuolella voi olla oma merkityksensä. Läheskään kaikki näistä henkilöistä ei identifioidu biseksuaalisiksi. Asiakastyössä kannattaa kuunnella ja kysyä asiakkaan itsemäärittelyä.

» SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO