EHEYTYSTERAPIA TAI KORJAAVA TERAPIA

Nimitys eheytysterapia tulee psykoanalyytikko Joseph Nicolasin teoksesta Reparative therapy of male homosexuality. Siinä homoseksuaalit esitetään häiriintyneinä ja kykenemättöminä ihmissuhteisiin henkisen vammautumisensa vuoksi ja kerrotaan mahdollsiuudesta eheytyä homoseksuaalisuutta tuottavasta rikkinäisyydestä. Eheytysterapiaa ovat puoltaneet uskonnollispohjaiset yhteisöt, Suomessa Aslan ry. Yhdysvaltain psykologiyhdistys julkaisi vuonna 1997 kannanoton, jossa otettiin kriittisesti kantaa eheytysterapioihin ja muihin yrityksiin muuttaa seksuaalista suuntautumista.

» SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO