INSESTI

Seksuaalinen kontakti perheenjäsenten kanssa ylenevässä ja alenenvassa polvessa tai sisarusten välillä. Joissakin tapauksissa myös vanhemman uuden kumppanin on tulkittu olevan perheejäsen. Samaa merkitsevä kuin aiemmat käsitteet sukurutsa tai sukurutsaus. Alle murrosikäisten lasten keskeisiä seksileikkejä ei katsota insestiksi. Läheinen sukulainen on eri kulttuureissa määritelty hyvin eri tavoin, mikä käsittää myös avioliiton esteiksi nähdyt seikat. Esimerkiksi Kiinassa ei ole lupa mennä naimisiin henkilön kanssa, jolla on sama sukunimi, koska tämä saattaisi viitata yhteisiin esi.isiin. Ks. myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaava teko.

» SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO