Parafilia

Termiä on määritellyt John Money:" Henkilö on pakonomaisesti herkistynyt ja riippuvainen epätavallisesta ja henkilökohtaisesti tai sosiaalisesti ei-hyväksytystä ärsykkeestä -läsnä oleva tai mielikuvissa - seksuaalisen kiihottumisen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi ja orgasmin aikaansaamiseksi. Mielikuvien tasolla sitä voi toteuttaa itsetyydytyksen ja seksuaalisen kanssakäymisen aikana. Parafilian vastakohtana on normofilia."

Termiä on käytetty muun muassa lääketieteessä ja psykologiassa sellaisesta seksuaalsiesta käyttäytymisestä, jota pidetään ei-toivottavana, hunompana ja vastakohtana "luonnolliselle", "todelliselle" ja "oikealle" rakkaudelle tai seksuaalisuudelle.  Tällainen kategorinen luokittelu perustuu kuitenkin usein ennakkoluuloille, yleistyksille ja oman arvomaailman ja toimintatapojen parempana pitämiselle. Silloin, kun jotakin seksuaalista käyttäytymistä pidetään ei-suotavana, huonona tai vahingollisena, tulisi se perustela itse käyttäytymisen ja sen vaikutusten perusteella, ei kagorisesta.

» SEKSUAALITERVEYDEN PERUSKÄSITTEIDEN SANASTO